juni 10th, 2011

...now browsing by day

 

10 juni 1941

vrijdag, juni 10th, 2011

Heden nacht was alles rustig met betrokken lucht. De aanwezige militairen zijn druk met de inkwartiering voor de komende troep. Met paarden en wegens worden de bedden matrassen enz. van de verzamelloods terug gehaald en in de gebouwen, die op 25 mei zijn ontruimd, terug gebracht.

Heden ontving een expresschrijven van den commissaris der provincie om, ten gerieve van den Wehrmachts kommandant te Breda de navolgende gegevens per omgaande te verstrekken.

1) een opgaaf van de kloosters in deze gemeente. Deze opgaaf dient in te houden, naar de toestand op 1 juni 1941:
a) een nauwkeurige aanduiding (benaming en adres) der kloosters,
b) de op 1 juni daarin aanwezige werkelijke bezetting, gesplitst naar manschappen, paarden en voertuigen;
c) de mogelijkheden voor het onderbrengen van bezettingstroepen met inachtneming van de werkelijk aanwezige bezetting.

2) een aanduiding van de gedeelten der gemeente waar waterleiding aanwezig is en voorts een opgaaf
a) van de gedeelten der gemeente waar natuurlijke putten zijn,
b) van het aantal putten in elke gedeelte,
c) van de putten, brandputten daaronder begrepen die gebruikt kunnen worden bij het blusschen van brand.
De gegevens zijn rechtstreeks te verstrekken aan de Wehrmachtskommandatuur (1/215) militär akademie te Breda

Heden heeft hier de 1e levering van slachtvee plaats gehad zooals die door de Nederlandsche Veehouderijcentrale wegens moeilijkheden t.a.z. van het vervoer voor hier was aangekondigd slechts 6 stuks werd aangeboden.

Share
Freelance PHP Developer