juni 11th, 2011

...now browsing by day

 

11 juni 1941

zaterdag, juni 11th, 2011

Bij betrekkelijk koud en winderig weer en dikke lucht is er hedennacht niets te melden.

De inkwartiering bij burgers door Duitsche militairen gaan door. Ook het terugbrengen der ledikanten en stroozakken inrichten van keukens enz. gaat met geweld door om gereed te zijn als de troepen komen op 15 of 16 dezer. Mijn bijzondere medewerking werd gevraagd om een bureau aan te wijzen en in te richten waar een generaal zijn werk kan verrichten. Ik heb daarvoor als geschikt aangewezen de bewaarschool achter de Ned. Hervormde Kerk welke lokaliteiten daarvoor geschikt werden geacht. Men vroeg mij om tijdelijk afstand van meubilair voor dit bureau en heb ik beschikbaar gesteld van de gemeente: een stalen opbergkast, drie bureaustoelen en twee bureaulampen. De overige meubelen moesten zij elders verkrijgen.

Heden heeft te Zevenb. Hoek, onder leiding van ir. Buskens en met mr. Muskens, ir. Noorland, opzichter C. de Gouw en mij, een nieuwe toewijzing van bouwterrein ter plaatse plaats gehad waarin belanghebbenden zijn gehoord. Mede op mijn aandringen heeft dr. Ringers besloten, de winkelpanden niet in de te maken Brink te dringen, doch deze alsnog aan de oude Rijksweg een plaats toe te wijzen. Aan de Brink komen nu uitsluitend woonhuizen, terwijl aan de kop plaats voor een te bouwen patronaat zal zijn, terwijl de meisjesschool achter de kerk zal worden gebouwd; in de school zal nu ook het gymnastieklokaal gebouwd worden. Met de plaats voor patronaat en school, kan zich de pastoor ook volkomen vereenigen. De toewijzing en van bouwgrond te Zevenb. Hoek heeft nu, behoudens een paar gevallen ieders tevredenheid.

Share
Freelance PHP Developer