juni 19th, 2011

...now browsing by day

 

19 juni 1941

zondag, juni 19th, 2011

De nacht was rustiger dan de vorige nachten; er was niets bijzonders te melden.

Naar mij de politie mededeelt, zijn gisteren de D. militairen, een Geldwebel en gewoon soldaat, andermaal in de polders aan het jagen geweest en kwamen zij ‘s-avonds met eenig wild (?) thuis.

Groote opschudding onder de bevolking heeft de heden aangekondigde verordening van den Reichskommissaris gebracht. Deze verordening houdt niets meer of minder in, dan dat alle metalen voorwerpen van tin, koper, nikkel of lood ingeleverd moeten worden. Daaronder worden verstaan alle roerende metalen voorwerpen welke gemist kunnen worden zooals aschbakken, bloempotten, rekken, vazen en bakken, bonbonschalen, bronzen voorwerpen van elken aard, borstelgarnituren, borstbeelden, emmers, eet- en drinkgerei, stoffers en blok, gongs, haardstellen en schoorsteenmantelgarnituren, kannen, ketels en fruitschalen, rookgarnituren, doozen, schalen, zeven, schrijfgereie en schrijftafelgarnituren, houders en standaarts voor lucifers, presenteerbladen, tafelstukken, vazen, vogelkooien en -standaarts en andere gebruiksvoorwerpen. Uitgezonderd zijn kerkklokken, museumtakken, voorwerpen behoorend tot een volksdracht, orde- en eereteekenen, gangbare munten.

De inlevering zal moeten geschieden bij gemeente-bureaux en vangt aan 10 juli en moet 10 aug. a.s. geendigd zijn. De burgemeesters zijn voor goed verloop en inlevering verantwoordelijk.

Duitsche militairen kochten op de markt (donderdagsche beurs) een paar flinke biggen en gingen daarmede naar het St. Jansgebouw, mogelijk om die daar te slachten.

Share
Freelance PHP Developer