juni 23rd, 2011

...now browsing by day

 

23 juni 1941

donderdag, juni 23rd, 2011

Heden nacht is een niet gering aantal vliegtuigen gepasseerd echter zonder explosies te veroorzaken.

Ook heden zijn van elders een paar Duitsche officieren hier geweest in formeerende naar de niet geexplodeerde bom die nog in de haven zou liggen. Er gebeurt echter niets mee. Meermalen komen de militairen vragen om meubelen als schrijftafels en boekenkasten in bruikleen te mogen ontvangen wat, wegens eigen gebruik, afgewezen wordt.

Share
Freelance PHP Developer