juni 27th, 2011

...now browsing by day

 

27 juni 1941

maandag, juni 27th, 2011

Gisteren overdag, de avond en de nacht kenmerkte zich door de verschijning van veel vliegtuigen. Gedurende de nacht zijn er zeer veel over Zevenbergen gevlogen, is afweergeschut gehoord, zweeflichten gezien en explosies gehoord. Vooral de vliegvelden te Gilze Reijen en Woensdrecht schijnen aan te trekken.

Gedagteekend per heden, heb ik het volgende voor de pers en plaatselijke aanplakking doen vermenigvuldigen:

Gemeente Zevenbergen

Waarschuwing tevens goede raad
Door meer bevoegden is reeds gewaarschuwd tegen het noodeloos en ondoelmatig gebruik van rijwielen door de bevolking in het algemeen. Ik wil mijn waarschuwing daaraan doen volgen. Nog steeds worden de rijwielen gebruikt voor genoegen van de bezitters en huisgenooten waardoor de banden sterk slijten. Wanneer men nu weet en door velen reeds ondervonden wordt, dat nieuwe banden bijna niet meer worden verstrekt zou dit moeten leiden tot uiterst spaarzaam gebruik. Wanneer de kinderen uit een gezin waarin momenteel nog meerdere rijwielen met goede banden aanwezig zijn, deze banden verslijten, zal straks de kostwinner, indien hij voor zijn werk een rijwiel noodig heeft en de banden van diens rijwiel versleten zijn, het aan zich zelf te wijten hebben, wanneer hij zonder rijwiel naar zijn werk moet, erger nog zijn werk elders moet opgeven. Bij de aanvragen om een bon voor nieuwe rijwielbanden zal rekening worden gehouden met het ondoelmatig verslijten van banden door huisgenooten. Men is daar tijdig althans te voren gewaarschuwd.
Voorts raad ik een ieder aan zich zooveel mogelijk van hulp-brandstof te voorzien tegen de komende winter. Niet waardevol hout, als knotwilligen en ander hout, nu gehakt, klein gemaakt en gedroogd, kan in de a.s. winter bijzonder waardevolle hulp-brandstof zijn. Het eenige goede wil en open oog voor de toekomst kan veel leed voorkomen worden.

Zevenbergen, 27 juni 1944, de burgem. v. Zevenbergen, J.J. van Aken.

Share
Freelance PHP Developer