juni 29th, 2011

...now browsing by day

 

29 juni 1941

woensdag, juni 29th, 2011

De afgeloopen nacht was bijzonder kalm. Om even voor 23 uur kwamen als steeds enkele Duitsche vliegtuigen vliegende van Oost naar West. Engelsche vliegtuigen zijn hier niet waargenomen.

Om 7 uur werd andermaal alarm geblazen en moesten alle militairen op Marktveld aantreden.

Bij betrekkelijk guur weder is het zeer rustig op de verjaardag van Prins Bernhard. Enkele jongelui loopen met een witte anjelier in het knoopsgat over straat, hetgeen niemand aanstoot geeft en wel gezien wordt maar niet leidt tot demonstraties. Oranje wordt niet gedragen. Wel hebben meerdere inwoners naar ik verneem, de foto’s van Prins Bernhard in hun woningen versierd. De bevolking blijft oranje-gezind tegen alles in, en slechts zulks in gesprekken tegen Duitsche militairen, niet onder stoelen en banken maar komt daar recht voor uit. Men verlangt eenmaal het koningshuis in Nederland terug; slechts enkelen denken daar anders over. Nu reeds wordt gehoopt en verlangd naar de algemeene feesten van de terugkomst, waaraan jong en oud zal meedoen, naar men zegt.

Share
Freelance PHP Developer