juni 30th, 2011

...now browsing by day

 

30 juni 1941

donderdag, juni 30th, 2011

De nacht is zeer rustig geweest. Slechts een tiental laag vliegende vliegtuigen is gemeld.

Van den Ortskommandant ontving ik een schrijven, houdende de mededeeling dat hij op mijn verzoek, om de hier gevestigde slagers het vleesch voor de militairen te laten leveren, niet kan inwilligen.

Heden kwamen wij andermaal tot de bevinding dat een partij grind opgeslagen aan de oude suikerfabriek Azelma, dienende voor wegverbetering van den Achterdijk was weggenomen en met ca. 8 m3. Direct is de gemeente-opzichter daartegen op gekomen en is het wegnemen opgehouden. Van gemeentebestuur heb ik een schrijven laten uitgaan presteerende tegen het ongevraagd wegnemen en tevens om betaling gevraagd van f 6,25 per m3.

Share
Freelance PHP Developer