juli 7th, 2011

...now browsing by day

 

7 juli 1941

donderdag, juli 7th, 2011

Een prachtige heldere nacht ligt andermaal achter ons. Veel vliegtuigen zijn niet door ons gehoord; wel was het afweergeschut druk in actie.

Nadat reeds eerder een officier met mij de mogelijkheid heeft besproken om paarden bij de boeren in de weide te brengen, waartegen ik bezwaar maakte aangezien de boeren hun grasland zoo zeer noodig hebben, heb ik op 4 dezer andermaal een verzoek ontvangen om uit te zien naar weiden voor 71 paarden. Door mij is geantwoord dat tegen behoorlijke betaling zelfs nog geen weiden te krijgen zullen zijn; dat die dan eventueel maar gevorderd moeten worden. Op 4 dezer ontving ik toen het volgende schrijven; zie aantekening 4 juli 1941:

Den Hernn burgemeister von Zevenbergen
Nach Feststellung desd Deutschen Wehrmachts-Veterinars sind bei der in Zevenbergen liegende besatszungstruppe 71 pferde hufkrank. Zur wiederherstallung werden für die obengenante zahl von pferden weidemöglichkeiten benötigt um deren bereittellung ich dringend ersuche. Termin beim Ortskommandanten: diensstag, den 8-4-41, 16.00 uhr. Hauptman und Ortskommandant get. onleesbaar

Naar aanleiding van het vorenstaande briefje heb ik mijn politie opgedragen bij verschillende boeren te informeeren of zij bereid zijn, tegen vergoeding van de mest der paarden in de stallen weide af te staan. Alle gevraagde boeren hebben hun weiland meer dan noodig. Uiteindelijk is Dirk van Dis, landbouwer aan den Dikkendijk genegen de bij hem in huur zijnde dijk, genaamd de Dikkendijk in zijn geheel af te staan tegen vergoeding van de stalmest waarmede de betrokken officier zeer in zijn schik was en waarvan a.s. woensdag reeds gebruik zal worden gemaakt.

Share
Freelance PHP Developer