juli 8th, 2011

...now browsing by day

 

8 juli 1941

vrijdag, juli 8th, 2011

De nacht was zeer helder en bijzonder warm. Meerdere vliegtuigen zijn gepasseerd en afweergeschut is op meerdere plaatsen in actie geweest.

Heden morgen heeft de aanbesteding plaats gehad van aanvoer der resteerende 15000 m3 grond uit de putten der Coop. Suikerfabriek voor bouwrijp maken der weide Nollen aan de Prins Hendrikstraat. Laagste inschrijving f 12.600,-. Het werk is direct gegund.

Van 11 uur v.m. tot 7 uur n.m. heb ik met mr. Muskens, ir. Noorlander en v.d. Palen met gem-opzichter te Zevenbergschen Hoek zitting gehouden om de financiering der bouwplannen te Zevenb. Hoek met getroffenen te bespreken. Alles verliep goed en aangenomen mag worden dat nu ook daar spoedig met den herbouw begonnen zal kunnen worden, hoewel materiaal-positie steeds slechter wordt.

Heden ontving ik, gedateerd 7-7-41 het volgende schrijven van de Ortskommandatur.

Aan den Herrn Bürgemeister Zevenbergen
Am den nach benutzten teil der alten zuckerfabriek sind offenscihtlicht um zu provozieren v-zeichen in verscheidener grosse angebracht. Die kommandatur ersucht, bis 9-7-41 mittags diese verunsierungen entfermen zu lassen. Hauptman und Ortkommandant get. onleesbaar.

Nog heden heb ik den gemeentearbeider, middels mijn politie opgedragen de v-teekens te verwijderen. Naar ik wel vernomen heb wordt dit v-teeken gebruikt om de Duitsche Weermacht te plagen en zou het “Victorie” moeten beteekenen.

Nog ontving ik een ander schrijven gedateerd heden luidende: Für die unterbringing von soldaten der in Zevenbergen einquartierten einheit muss die gemeinde Zevenbergen von der r. kath. schule, Doelstraat 4 4 klassenzimmer räumen. Im auftrage der ortskommandatur wird der uffz. Forhn mitwoch den 9-7-41 um 8.00 uhr früh in den Knabenschule sein und feststellen welcke klassenzimmer sich am besten zu verständigen, damit dieser alle vorbereitungen trifft und dem uffz. Frohn. um 8.00 uhr zur Versügung steht. Hauptman und Ortkommandant w.g. onleesbaar.

Deze verplaatsing moet plaats hebben omdat de soldaten op de zolders der scholen met dit warme weer niet kunnen slapen, wat begrijpelijk is met zulk een warmte van ruim 100 graden in de zon.

Share
Freelance PHP Developer