juli 9th, 2011

...now browsing by day

 

9 juli 1941

zaterdag, juli 9th, 2011

Andermaal waren heden nacht een flink aantal vliegtuigen in de lucht. De luchtbeschermingsdienst van Zevenbergschen-Hoek gewaagde in het nachtrapport van veel vliegtuigen en zware explosies in verschillende richtingen. Zeer laag vliegende vliegtuigen verontruste ons in onze toch al reeds moeilijke nachtrust wegens de enorme hitte ook ‘s-nachts.

Omtrent 9 uur was de ontruiming van de 4 lokalen van de jongensschool op de Markt met den betrokken officier en het hoofd der school geregeld. Mijn tusschenkomst heb ik nog verleend om te bevorderen dat de laagste klas van deze school om den anderen dag gebruik kan maken van een klaslokaal der Christelijke school welke dan de laagste klas eveneens slechts 3 dagen per week zou laten komen.

Bij de eerder hier gelegerde troependeelen vond mijn meening, dat kinderen zooveel mogelijk buiten de kwartieren der soldaten moesten gehouden worden veel bijval. Zulks werd wederzijds gegrond op het feit dat de jongens en meisjes niets te maken hebben met het interne leven van de soldaten en tegen vergoeding van sigaretten en snoepcenten geen boodschappen hebben te doen. De tegenwoordige commandanten officeren zien de jeugd hier wel tusschen de soldaten en beschouwen het wegzenden der kinderen door politie en hoofden der scholen, als bijandig of anti-duitsch gezind waaromtrent reeds klachten werden geuit.

Share
Freelance PHP Developer