juli 12th, 2011

...now browsing by day

 

12 juli 1941

dinsdag, juli 12th, 2011

De nacht was beslist kalmer dan vorige nachten. Er waren slechts in de verte explosies te hooren.

Naar aanleiding van het gisterenavond ontvangen telegram worden heden de bescheiden in beslag genomen. Heden ontving van het departement van Binnenlandsche Zaken een circulaire houdende aanwijzingen, om indien ik dit thans reeds urgent acht het personeel van de luchbeschermingsdienst belangrijk uit te breiden om tusschen 6 uur ‘s-morgens en 8 uur ‘s-avonds posten te bezetten en patrouilles te doen loopen. Een en ander omdat gevreesd wordt voor het uitwerpen van groote of kleine brandplaatjes, phosphorstukjes en andere brandlichtende middelen uit vliegtuigen om daarmede het rype graan en opslagplaatsen van graan in brand te steken. Een en ander op kosten van het Rijk momenteel acht ik zulk een uitbreiding hier nog niet noodig, daar in deze gemeente nog geen oogsten rijp zijn. Overigens is de wacht op de toren nog steeds ingenomen door de Duitsche Weehrmacht en heb ik nog geen instructies uit den Haag ontvangen.

Heden avond om 22.30 uur ontving ik per telefoon het volgende telegram doorgegeven: “in verband met aantreffen opruiend pamflet in een gemeente in ons land draag ik u het volgende op stop uuterst streng toezicht op aanbrengen woord “Vrijheid” of letter V op perceelen, boomen, straten enz. in nacht van 13 op 14 stop in voorkomende gevallen onmiddelijk doen verwijderen stop uiterst streng toezicht op anti-Duitsche demonstraties op 1 4juli stop Deze onverwijld en met strengste middelen onderdrukken stop uiterst streng toezicht op verspreiden opruiende pamfletten op 13 en 14 juli stop indien blijkt van opruiende pamfletten of van demonstraties van grooteren omvang onmiddelijk telefonisch directoraat generaal van politie den Haag telefoon letter Y en mij telefonisch buiten parekttijd 2345 hotel Royal den Bosch verwittigen stop bovendien van alle ter zake betrekkelijke eventualiteiten onverwijld schriftelijk aan directoraat van generaal en mij rapporteeren.” Procureur Generaal fgd directeur van politie v. Leeuwen.

Share
Freelance PHP Developer