juli 15th, 2011

...now browsing by day

 

15 juli 1941

vrijdag, juli 15th, 2011

In afwijking van vorige nachten was deze andermaal zeer rumoerig. De geheele nacht waren er naar men meent Duitsche en Engelsche vliegtuigen in de licht en werden luchtgevechten gehoord, althans werden schoten gehoord in de lucht.

De ortskommandant verzocht mij plaats te zoeken en aan te wijzen om 15 auto-vrachtwagens onder te brengen. Na onderzoek ter plaatse blijkt aan de oude suikerfabriek in bijstaande loodsen wel plaats te zijn. Of deze aan te wijzen plaats naar genoegen zal zijn moet worden afgewacht.

Heden avond om 20.45 uur ontving ik per telefoon het telegram doorgegeven van den Procureur-Generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch, houdende de opdracht om het weekblad, de Unie van 17 juli no. 48 in beslag te doen nemen en daarmede te handelen als met het nummer van 3 juli no. 46, waarom ik de politie opdracht gaf aldus te handelen. Heden morgen ontving ik enkele aanplakbiljetten waaronder één in Duitsche en daarnevens Nederlandsche tal van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied en één door houdende een oproep tot het Nederlandsche Volk om met de Duitsche Weermacht te strijden te trekken tegen het Voljewisme in Rusland. Op meerdere plaatsen ook te Breda, zijn bureaux gevestigd waar aanmelding kan geschieden. Voor deze oproep om ten oorlog te trekken met de Duitsche Weermacht waarvoor reeds langfer in dag- en weekbladen propaganda is gemaakt voelt men in deze gemeente niets of niet veel. Heden werden 74 ruunderen op de markt aangeboden voor verplichte levering.

Share
Freelance PHP Developer