juli 20th, 2011

...now browsing by day

 

20 juli 1941

woensdag, juli 20th, 2011

Zeer rustige nacht.

Om 15.30 uur ontving ik per telefoon doorgegeven het volgende telegram.
Personen die aanplakbiljetten door de Duitsche Overheid aangebracht afscheuren of beschadigen, moeten direct gearresteerd worden en aan de Sicherheidzpolitzei worden uitgeleverd. Bij bevinding direct telefonisch siecherheidzpolitzei en mij waarschuwen. Het telegram volgt morgen. De procureur-Generaal fgd directeur van politie te ‘s-Bosch, M.J. v. Leeuwen

Bovenstaande heb ik aan politie doorgegeven.

Nevens de ingang der jongenschool op de Markt hebben de militairen groote geschilderde V’s aangebracht. Op den Rijksweg te Zevenb. Hoek zijn heden nacht dergelijke V’s geschilderd. Ik heb last gegeven die schilderingen nu maar te laten staan nu de Duitsche instanties het gebruiken der V zich heeft aangetrokken.

Share
Freelance PHP Developer