juli 22nd, 2011

...now browsing by day

 

22 juli 1941

vrijdag, juli 22nd, 2011

Ook heden nacht zijn wij in onze rust niet gestoord.

Het op 20 dezer door het telegraafkantoor te ‘s-Bosch aan mij per telefoon overgebrachte regeerings-telegram uit s-Bosch no. 901 luidt als volgt:

Tegen personen die plakaten, transparanten en andere propagandamiddelen die onder Duitsche bescherming staan verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken moet oogenblikkelijk aan Sicherheitspolitzei en mij telefonisch berichten stop. Van ieder beschadiging wordt onverwijld trelefonisch en daarna schriftelijk bericht bij Sichterheitspolizei en mij ingewacht. De procureur-Generaal fgd Directeur van Politie, M.J. v. Leeuwen

Share
Freelance PHP Developer