juli 25th, 2011

...now browsing by day

 

25 juli 1941

maandag, juli 25th, 2011

Het blijft rustig des nachts en ook des daags.

Heden was het voor Zevenbergen een belangrijke dag aangezien de wederopbouw van Zevenbergen zoover gevorderd is dat de eerste burgerwooning voor bewoning gereed kwam. In navolging van Scherpenzeel waar ca. 10 terug de eerste woning van de wederopbouw officieel in gebruik is genomen, werd hier de woning van J. Luijten, timmerman aan de Zuidhaven no. 27 (?) officieel in gebruik genomen. Om 11 uur was het gezelschap officieele personen gearriveerd. Daar de Algemeen Gemachtigde ir. dr. Ringers zelf belet was te komen, verrichtte Ir. v.d. Meer de opening. Tegenwoordig waren ir. v.d. Meer, de burgemeester van Zevenbergen met wethouder Ooijen, de gemeente-secretaris, de gemeente-ontvanger als administrateur van alle gemeente uitgaven voor den wederopbouw, de gemeente-opzichter, ir. Noorlander, leider van het bouwbureau met zijn twee opzichters, mr. Muskens als afgevaardigde van den contact-commissaris en de heer Luijten zelf. Ir. v.d. Meer hield een toespraak en memoreerde de dag van 11 mei 1940 toen hier zooveel verwoest werd. Nu staan wij voor de opening van de 1e nieuwe woning die door de voortvarendheid van het gemeentebestuur en hulpkrachten zoover is gekomen. Hij dankte allen voor de buitengewone arbeid hier verricht. Daarna opende hij de deur en werd de woning betreden waar bloemen van het gemeentebestuur en bouwbureau aanwezig waren. Na bezichtiging sprak de burgemeester woorden van dank aan allen die met hem de nieuwbouw hebben bevorderd. Hij merkte op dat reeds eerder, ca. 3 weken terug de 1e woning van de nieuwbouw in gebruik werd genomen, n.m. een der 28 arbeiderswoningen in de Lage Wipstraat. Hij bood den eigenaar-bewoner Luijten, een namens het gemeentebestuur bezorgde bloemenkrans aan nevens zijn gelukwenschen. Na gezamenlijk een glaasje gedronken te hebben is, onder een kopje ersatz-koffie met een sigaar en sigaret, de bespreking van den verdere opbouw voortgezet. Door het bouwbureau werd medegedeeld dat gisteren ook de aanbesteding heeft plaats gehad van het hotel Tholenaar en dat binnenkort de aanbesteding van het woonhuis en brouwerij van G. Nelemans kan volgen, zijnde deze besteding de laatste in Zevenbergen (kom) voor nieuwbouw-woningen. Te Zevenb. Hoek loopt de nieuwbouw nog niet, maar is deze in vergevorderd stadium van voorbereiding.

Heden werden door militairen bij burgers 15 duitsche artisten ingekwartierd die hier heden avond voor de militairen en genoodigden een amusement avond geven. Bij enkele burgers, die met deze inkwartiering niet ingenomen waren werd het dubbele getal personen ingekwartierd zulks als strafmaatregel tegen het verzet.

Share
Freelance PHP Developer