augustus 1st, 2011

...now browsing by day

 

1 augustus 1941

maandag, augustus 1st, 2011

De nacht was rustig.

Heden morgen, om 9 uur reeds, was de nieuwe commandant bij mij om besprekingen te voeren inzake localiteiten enz. Hij deelde mede dat het aantal der zich hier vestigende militairen grooter is, dan dat vertrokken is, hij heeft ook meer kamers noodig. Hij wil de bewaarschool, thans ingebruik voor bureaux van militairen, gebruiken als kameratthschaftsheim. Wanneer ik hem geen gebouw kan aanwijzen met minstens 5 vrije goed verlichte lokalen moet hij een gedeelte van het gemeentehuis nemen. Om de inwoners te sparen voor uitzetting uit hun woning (die dan maar moet(en) zien elders onderdak te krijgen, heb ik besloten de raadszaal, de publieke tribune nevens de raadzaal en het kantoor van de steunverleening enz. te geven. Mijn kamer wordt dan burgemeesterskamer, trouwzaal, raadzaal, vergaderzaal van B&W enz. enz. Wij hebben de diensten bij andere diensten ondergebracht.

In den namiddag moest nog een kamer ontruimd en beschikbaar gesteld worden. Na lang overleg hebben wij het kantoor der afdeeling financien beschikbaar gesteld en op zolder ondergebracht. Het wordt een behelpen van geweld. In eerste aanleg verlangde men mijn kamer, hetgeen ik heb kunnen voorkomen.

Share
Freelance PHP Developer