augustus 2nd, 2011

...now browsing by day

 

2 augustus 1941

dinsdag, augustus 2nd, 2011

De nacht was andermaal kalm.

Heden was het de met zooveel reclame aangekondigde ‘boerendag’ belegd door het agrarisch front. Extra treinen met vrij vervoer zijn aangekondigd naar ‘s-Hertogenbosch waar in de veestallen de groote propaganda vergadering zal gehouden worden voor Oost- en West-Nederland zooals eerder in Rolde voor het overige deel van Nederland. Als actie-punt is aangegeven ‘gezamelijke strijd tegen Rusland en het Bolsjewisme’.
Naar ik vernam zijn van station Lage-Zwaluwe, waar van een extra trein voor deze en omliggende gemeenten zou rijden, 2 (twee) personen medegegaan, waarvan nog één om de gratis reisgelegenheid.

Omtrent 5 uur vervoegde zich bij mij een tweetal Duitsche officieren die enkele kamers en een flinke keuken verlangden voor verblijfplaats en gezamenlijk koken voor de officieren en daarvoor heden morgen het groote heerenhuis van de familie Timmermans op de Markt verlangden. Ik zou met hen meegaan voor het overleg en als tolk ter plaatse gingen zij nog maals na dat de benedenverdieping en de keuken zeer geschikt waren. De bewonders sloeg de schrik om het hart. Oorspronkelijk zouden de mooie meubel er uit genomen mogen worden doch even later moesten die er in blijven. Een en ander moet morgen (zondag) in gereedheid worden gebracht.

Om 22 uur heeft hier de openluchtvergadering op het marktveld plaats gehad van de N.S.B. zoals aangekondigd. Ongeveer 40 leden waren gekomen terwijl de hier wonende leden van de N.S.B. tegenwoordig waren, waarvan één gedeeltelijk geuniformeerd. Met luidsprekersopgesteld hield zekere boer Hage zooals men hem noemde een rede van 3 kwartier voorafgegaan door een amrch door de straten. Veel volk was toegestroomd, doch zoodra de spreker begon te spreken verwijderde zich het publiek van de Markt en waren er slechts enkele kinderen en weinig Duitsche militairen als toeschouwer. Spreker zeide te spreken voor een boerenbevolking en koos voor zijn onderwerp de gebondenheid van ras, bloed en bodem van het Nederlandsche volk met het Duitsche volk. Directe hatelijkheden aan het adres van de Nederlandsche regeering of leden werden niet geuit. Het volledige politiepersoneel vier man en 4 marechaussees waren met mij ter plaatse aanwezig. De orde werd niet verstoord; alleen een berijder van een bakfiets, die niet direct op aanwijzing van een lid der opgestelde N.S.B. van richting wilde veranderen werd door enkele N.S.B.’r aangegrepen en zou geslagen resp. mishandeld zijn geworden indien de politie niet ingegerepen had. Een kort verslag is door mij, als opgedragen, gemaakt en verzonden aan de Sichterheitspolizei te ‘s-Hertogenbosch.

Omtrent 23.15 meldde de agent van politie Frantzen, dat er nog enkele militairen in een café aanwezig waren die er ook na 23 uur niet mogen zijn. Zij gingen op zijn verzoek niet heen, waarom door mij zulks gerapporteerd zal worden aan het directoraat-generaal van Politie te ‘s-Gravenhage en den procureur-generaal fgd directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch.

Nog is mij door de Duitsche Weermacht gevraagd om weiden aan te wijzen voor 70 paarden. De politie heb ik opgedragen weiden aan te wijzen.

Share
Freelance PHP Developer