augustus 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 augustus 1941

woensdag, augustus 3rd, 2011

Door de bijzonder drukte en de veel en laag vliegende vliegtuigen heb ik een zeer slapelooze nacht gehad. Heden meldde zich bij mij een der aangestelde mannen die belast zijn met het uitzien naar eventuele brand in de oogstvelden vanaf de toren mededeelende dat hij door de Duitsche Weermacht was terug gestuurd en de nacht door de militairen was overgenomen.

Heden is in alle kerken en kapellen, waar een geestelijke is aangetseld, in geheel Nederland een schrijven van den preekstoel afgelezen uitgaande van de vijf bisschoppen in Nederland. Dit schrijven waarin voorkomt dat den katholieken al reeds zeer veel is afgenomen, als de radio, de vrije couranten, de film en meer specifieke zaken ten dienste van de katholieken, hield in duidelijke en voor ieder verstaanbare woorden in, dat het den Katholieken verboden is, ook maar eenige steun te verleenen aan het zich van alle zijden opdringende N.S.B. werk: dat het verboden is, op straffe van onthouding der H.H. Sacrementen om lid te zijn van de N.S.B. beweging, van de organisatie en/of van de mantelorganisatie. De aanleiding tot deze maatregelen is geweest, dat hjet R.K. werklieden verbond heeft opgehouden te bestaan en is opgelost moeten worden in het N.V.V. met aan het hoofd de heer v.d. Woudenberg N.S.B.’r. De bisschoppen zeggen dat het nu niet langer gaat te zwijgen ‘non possinnus’ zeggen zij. Het schrijven heeft een diepen indruk gemaakt bij alle katholieken en zelfs bij niet-katholieken in deze gemeente die alle den moed en durf der bisschoppen bewonderen en prijzen.

Share
Freelance PHP Developer