augustus 4th, 2011

...now browsing by day

 

4 augustus 1941

donderdag, augustus 4th, 2011

De nacht was onrustig in de lucht. Meerdere vliegtuigen, kennelijk van Duitsche en Engelsche nationaliteit zijn hier gehoord en verontrusten onze slaap.

Heden heb ik geprotesteerd bij de nieuwe ortskommandant tegen de overname der luchtwacht op de toren. Deze zeide dat de militairen deze wacht aan zich trekken en geen burgers er bij toegelaten worden. Andermaal vroeg men mij om weilanden bij de boeren voor 70 paarden te beweiden. Ik heb hen een lijstje van boeren die weilanden hebben om daar zoo noodig, zelf weilanden te vorderen. Nog werd mij verzocht de overige twee lokalen der jongensschool op de markt te doen ontruimen en wel heden. Dan is de geheele school in gebruik bij de militairen. Evenzoo verzocht men mij nog drie lokalen voor legering van 40 militairen. Ik kon daarvoor niets aanwijzen dan lokalen in de Christelijke school, welke lokalen ook heden ontruimd moesten worden. Voorts moest men op de oude suikerfabriek nog een kamer of ruimte hebben. Persoonlijk heb ik mij ter plaatse overtuigd en een en ander met de portier besproken en bezien. Deze zeide dat de militairen alles konden krijgen wat er is, daar zij het toch nemen. Hij toonde mij de verder door hem zorgvuldig afgesloten ruimten die alle met geweld zijn opengemaakt, ruiten zijn vernield, kasten opengebroken en het inliggende op de grond verspreid, laden opengebroken enz. enz. Het is een zeer erge vernieling en beschadiging van alle deuren en meubilair. Alles, zoo zegt de portier wordt onder de voet geloopen.

In de namiddag vervoegde zich bij mij de hotelhouder Goverde van Hotel “De Beurs” waar de militairen zijn geheele café-ruimte zegt noodig te hebben alsmede alle andere kamers waaronder het kantoor van het bouwbureau. Hij kwam bij mij om inlichtingen waarom ik hem raadde alleen geldige vordering te ruimen en niet te schikken aangezien anders zijn zaak totaal weg is.

Share
Freelance PHP Developer