augustus 12th, 2011

...now browsing by day

 

12 augustus 1941

vrijdag, augustus 12th, 2011

Bij nog steeds voortdurende regen zijn er hier geen oorlogshandelingen als overtrekkende vliegtuigen, gehoord of gezien.

Bij schrijven van den procureur-generaal meldt deze dat, het telegram dd. 8 dezer als vervallen kan worden beschouwd aangezien alle Engelsche piloten zijn gevangen genomen.

Het weer is zoo slecht dat de boeren niet eens kans krijgen de oogst te maaien, laat staan binnen te halen. De tarwe schiet op stam en door de overrijpheid valt zeer veel tarwe uit op de grond. Hoe angstig velen zijn t.a.z. van de komende tijd, moge hieruit blijken, dat men voor één kolenbon recht gevende op één eenheid kolen dat is één H.L.) nu reeds f 4,50 betaalt waarna de kolen nog betaald moeten worden. Voor één kilogram tarwe betaalt men (alles clandestien) f 1,- / één gulden en voor één boterbon, recht gevende op 1/2 pond boter, betaalt men reeds f 1,50, ook buiten de prijs van de boter zelf. Voor één H.L.tarwe wil men f 100,- (een honderd guldens) betalen indien men de tarwe vervoert naar een andere plaats waar die gebruikt zal worden om over de Nederlandsch Belgische grens te smokkelen.

Heden gaat van mij een bekendmaking uit houdende aanwijzingen t.a.z. van:
a) maatregelen t.a.z van de te velde staande oogst
b) idem tijdens de periode van opslag van het graan en
c) idem tijdens het dorschen van den oogst.

Al die maatregelen moeten genomen worden om brand, door brandverwekkende middelen (brandplaatjes) en door dorschmachines en benzine te voorkomen. Voor directe waarschuwing geef ik de adressen op waar de brand(en) gemeld dienen te worden namelijk telefonisch te Zevenbergen no. 24 gemeentehuis no. 20 woonhuis burgemeester; te Zevenberschen-Hoek no. 29 (brandweercommandant) no. 24 politie of no. 47 gebouw luchtbeschermingsdienst.

Hedenvoormiddag was er een bijzondere drukte van vliegtuigen in de lucht. Omtrent 12 uur was een aantal Engelsche vliegtuigen boven deze gemeente, men schatte het aantal op ca. 25. Nabij Zevenb-Hoek is het tot luchtgevechten gekomen en nabij de Moerdijksebrug is een vliegtuig, aan de noordzijde van het Hollandsch Diep neergestort. Men beweert dat het een Engelsch toestel is.

Omtrent 14 uur waren een aantal vliegtuigen van Duitsche nationaliteit boven de gemeente. Sommigen vlogen niet veel hooger dan de daken der huizen. Men beweert dat vliegtuigen van Duitsche en Engelsche nationaliteit boven Zevenbergen in de lucht waren. De schrik zat er bij velen inwoners in. De arbeiders, uit Zevenbergen, werkzaam nabij de Moerdijk, zijn van het werk gaan loopen en kwamen uit angst naar huis, vreezende door geweer of afweervuur getroffen te zullen worden. Ook zijn er heden middag door de hier gelegerde militairen mitrailleurs opgesteld is weilanden buiten de kom van Zevenbergen.

Tot laat in den avond zijn de boeren thans bezig met de machine om de tarwe oogst te maaien, nu het na de middag goed droog weer is.

Share
Freelance PHP Developer