augustus 15th, 2011

...now browsing by day

 

15 augustus 1941

maandag, augustus 15th, 2011

Alweer regen en nog eens regen.

Heden kath. feestdag. Vanaf den preekstoel is medegedeeld dat, indien het weer heden gunstig zou worden om aan den oogst te werken iedereen mag arbeiden, hoewel het verplichte zondagsviering is.

In den voor-nacht hoorden wij Engelsche vliegtuigen boven de gemeente en elders afweergeschut hetgeen zich meermalen herhaalde.

Heden ontving ik de mededeeling van den districts-commandant des marechaussee te Breda, dat direct per 300 inwoners een bekendmaking moet worden aangeplakt. Deze bekendmaking in de Duitsche taal gesteld gaat uit van Tr. Christiansen, General der Flieger, Wehrmachts befehlshaber in den Niederlanden en houdt, in het kort, in, dat ondanks zijne waarschuwing, om geen Duitsch-viajndige personen in eenige vorm hulp te verleenen, toch nog op 7-8-’41 aan Engelsche vliegers die op Nederlandsch gebied met hun vliegtuig een noodlanding moesten maken door burgers geholpen zijn met geld, levensmiddelen en kleeding terwijl die Engelschen gevangen genomen zijn werden direct door het Duitsche krijgsgerecht de hulp biedende personen veroordeeld en wel: 5 van hen tot de doodstraf; 3 anderen tot langdurige en gedeeltelijk tot levenslange vrijheidsstraf. Nog heden worden bedoelde publicaties in de gemeente, tot een getal van 30, aangeplakt.

Share
Freelance PHP Developer