augustus 17th, 2011

...now browsing by day

 

17 augustus 1941

woensdag, augustus 17th, 2011

Nog nimmer, volgens hen die ik gesproken heb, is het zoo druk in de lucht geweest als in de afgeloopen nacht. Ook volgens het rapport van de luchtbeschermingsidnest zijn er, tusschen 1.30 en 3.30 uur honderden vliegtuigen overgekomen vliegende van West naar Oost. Omtrent 2.30 uur werden mijn huisgenooten wakker van het voortdurend geronk van (kennelijk) Engelsche vliegtuigen, terwijl reeds om 23 uur de lucht helder verlicht werd door de vele zoeklichten in de richting Rotterdam. De vliegtuigen hebben ons meer dan een uur lang wakker gehouden. Het angst en vrees hield ik mij gereed om uit bed te springen meenende dat er ieder oogenblik bominslag zou plaats hebben. De gansche nacht zijn ook elders bominslagen gehoord; één zelfs zóó kort bij of zóó hard, dat in meerdere woningen voorwerpen op tafel omvielen.

In den voormiddag ontving ik, middels de marechaussee alhier het volgende telegram doorgegeven per telefoon: “Gedurende de afgeloopen nacht zijn in de omgeving van Roermond, Megel, Ersel, Ohe en Laak en in Breda verschillende Engelsche toestellen afgeschoten. Hoewel de bemanning geheel of gedeeltelijk om het leven is gekomen, bestaat toch de mogelijkheid dat verschillende van de bemanning nog voortvluchtig zijn. Opsporing en aanschouding wordt door de Duitsche autoriteiten opgedragen aan de marechaussee en gemeente politie. De inspecteur van de marechaussee, g.t. Boellaard”. Eenzelfde telegram kwam van den procureur-generaal te ‘s-Bosch.

Share
Freelance PHP Developer