augustus 18th, 2011

...now browsing by day

 

18 augustus 1941

donderdag, augustus 18th, 2011

Kalme nacht met nu en dan een vliegtuig.

In den namiddag ontving ik van den politieagent Freij alhier de mededeeling, dat een zekere K., oud ongeveer 21 jaar, en wonende te Zevenb. Hoek, tegen anderen gezegd heeft dat hij hedenavond vertrekt naar Engeland en dat hem zulks mogelijk is omdat hij f 400,- van den burgemeester van Zevenbergen, f 400,- van den burgemeester van Breda en evenzoveel van landbouwer de Leeuw te Zevenb. Hoek had ontvangen. Hij spoorde de gebr. van Gils Az. aldaar aan met hem mede te gaan. Direct heb ik de gebr.s v. Gils en K. bij mij ontboden op het politiebureau. De eerste twee zijn wle en K. niet gekomen. De gebr.s v. Gils heb ik gehoord en die bevestigden het aan Freij medegedeelde. Ik heb gemeend dat er voor mij een belediging in zat doch dit blijkt niet waar te zijn. Aangezien te vreezen is dat K. aan verschillende personen zijn verhaal heeft gedaan en zulks zeer zeker zal doordringen tot de Duitsche Weermacht, heb ik er den Ortskommandant alhier van in kennis gesteld, die maatregelen nam om K. te arresteeren.Om 2 uur is K. door drie Duitsche militairen van zijn bed gelicht en gebracht en ingesloten te Zevenbergen. Om 1 uur was ik gereed met mijn verplichte telefonische mededeelingen aan verschillende instanties.

Share
Freelance PHP Developer