augustus 20th, 2011

...now browsing by day

 

20 augustus 1941

zaterdag, augustus 20th, 2011

Een bijzonder rustige nacht ligt achter ons; van vliegtuigen is niets gehoord of gezien.

Naar mij door de politie wordt medegedeeld is K., die gisteren voormiddag is opgehaald en naar Breda vervoerd, nog dienzelfde dag vrijgelaten; de heden waarom is mij niet bekend.

Ik ben hoe langer hoe meer de meening toegedaan dat de jongeman niet wel bij het hoofd is. Nog steeds is het weer van dien aard, dat wel is waar tusschen de regenbuien door de graanoogst gemaaid wordt, maar van binnen halen is nog steeds geen sprake. De tarwe en ook rogge en gerst en erwten staat in hoopen en op ruiters aaneen te groeien en te rotten.

Share
Freelance PHP Developer