augustus 25th, 2011

...now browsing by day

 

25 augustus 1941

donderdag, augustus 25th, 2011

Andermaal een rustige nacht. Het weer is droog maar met een zwaar bewolkte hemel. Van oogst binnenhalen is nog geen sprake, behalve enkelingen die droog of niet droog tarwe en erwten binnen halen om toch iets binnen te hebben.

Gisteren is te Zevenb. Hoek een jongeman van 19 jaar door de Duitsche politie daar aangehouden die op doortocht was naar zijn woonplaats den Haag en die een riem om zijn middel droeg zooals die door padvinders werd gedragen, hetgeen verboden is. De gemeentepolitie heeft hem moeten overnemen in bewaring moeten stellen; de duitsche politie zou nog gisterenavond instrueeren wat er verder met hem moest gebeuren. Heden vóórmiddag was er nog geen bericht en kon de politie geen contact per telefoon krijgen. Na een en ander door mij aan den Ortskommandant alhier te hebben voorgelegd kon ik den jongen naar huis sturen.

Heden middag is toevallig in mijn eigen tuin een pamflet gevonden, kennelijk door een Engelsch vliegtuig uitgeworpen. Aangezien de wind Zuid-West was is het mogelijk dat het boven Belgisch grondgebied is uitgeworpen aangezien de inhoud bestemd is voor de Belgische arbeiders. De korte inhoud is, dat de Belgische werkleiden aangemaand worden geen werk in Duitschland te aanvaarden omdat deze mannen ‘gevraagd worden om de ketens te smeden voor hun eigen land te boeien’ zooals het opschrift luidt. Heden ontving ik van den commissaris der provincie een aanschrijving inzaker toezien op verduistering van vensters en premie voor het eerst warschuwen wanneer eenig vliegtuig is neergestort. Deze premie bedraagt f 20,-. Voorts wordt er nog eens gewaarschuwd tegen hulp aan Engelsche vliegers. Een en ander moet ik aan de bevolking doorgeven, hetgeen per circuliare dd. heden is geschied. Afschrift daarvan moet ik aan voornoemde commissaris zenden.

Share
Freelance PHP Developer