augustus 26th, 2011

...now browsing by day

 

26 augustus 1941

vrijdag, augustus 26th, 2011

Wederom is het stil in de lucht geweest boven deze gemeente.

De aanvoer op de markt van verplicht geleverd slachtvee is grooter geweest dan de vorige week naar schatting ca. 75 stuks, waaronder veel zeer jong vee.

Hoe langer hoe meer zijn de inwoners aan het zorgen voor de a.s. winter. Hoewel clandestien wordt er op rijwielen en allerhande voertuigen van alles vervoerd; vooral levensmiddelen. Thans reeds komen veel burgers uit Breda en zelfs Rotterdam zich bij de boeren voorzien van eieren waarvoor reeds 25 cent gaarne wordt betaald en wordt nu reeds gevraagd wat tarwe te kunnen koopen zoodra men die gaat dorschen. Nu en dan wordt het vervoerde door crisis-organisatie-ambtenaren in beslag genomen. Hier en daar wordt dan clandestien geslacht en trekken zulke slachtingen koopers van vleesch vanuit Breda en van elders. De handel in levensmiddelen-bonnen is zeer groot en ieder die het betalen kan koopt bonnen, hoewel zulks streng verboden is. Heden is het sinds weken een dag, waarbij vanaf de middag de zon schijnt zoodat het graan nu droogt.

Share
Freelance PHP Developer