augustus 30th, 2011

...now browsing by day

 

30 augustus 1941

dinsdag, augustus 30th, 2011

Bij allerslechtst weer, regen, is er niet veel gehoord of gezien van actie in de lucht

Om 11.50 uur ontving ik het volgende regeerings-telegram: “aansluitend op telegram van gisteren verzoek ik op 1 september a.s. tusschen 9 en 11 uur telefonisch bericht omtrent verloop gebeurtenissen op 31 augustus ongeacht de gebruikelijke rechtstreeksche meldingen van belangrijke voorvallen aan Nederlandsche en Duitsche instantie.”, Procureur-Generaal fgd directeur van Politie, N.J. v. Leeuwen

Om 15.05 uur ontving ik het volgende regeeringstelegam: “In aansluiting telegrammen van gisteren en heden zij nog bericht dat van communistische zijde in pamfletten wordt aangespoord heden 30 augustus om 17 uur cafe-restaurants, terassen e.d. inrichtingen en bioscopente verlaten voorts wordt opgemerkt om op 31 aug. tusschen 15 en 17 uur zich zooveel mogelijk te voet of per rijwiel op straat te begeven en trams te bezetten terwijl voorts wordt aangezet om precies 16 uur één minuut stilte te bewaren waartoe fietsers zouden moeten afstappen en terras zouden moeten worden verlaten en front te maken naar het Westen om 18 uur zouden huislijke festiviteiten moeten aanvangen om 19.20 uur naar illegale zender flitspuit en om 20.45 uur naar verboden oranje zender moeten worden geluisterd. In pamfletten wordt wijders aangespoord deze van man tot man te verspreiden nogmaals wordt met aandrang verzocht alle betoogingen tegene bettende macht en N.S.B. en welken vorm ook waaronder te begrijpen dragen van verboden insignes bloemen en dergelijke met kracht te gaan en in de kiem te smoren.”, procureur-generaal fungerend directeur van Politie N.J. v. Leeuwen

[665_052_045]

Om 15.40 uur ontving ik het volgende regeeringstelegram: “met toestemming van bevoegde Duitsche instanties zullen op 30 en 31 augustus 1941 in alle plaatsen in Nederland marchen worden gehouden door de W.A., de S.S. de nationale jeugdstorm en de dienstgroepen der N.S.D.A.P.”, procureur-generaal gew. directeur van Politie, N.J. v. Leeuwen
Om 16.32 uur ontving ik het volgende regeeringstelegram: “in aansluiting op telegrammen van 29 augustus en heden verzoek ik u in verband met marschen op uitgebreide schaal op 31 augustus niet 2/3 doch al uw politiepersoneel beschikbaar te houden”, procureur-generaal fgd. gew. directeur van Politie, N.J. v. Leeuwen
Voor bovengenoemde werkzaamheden in de open lucht is geen gelegenheid aangezien het vrijwel ononderbroken regent. Naar deskundigen beweren zijn er reeds totaal bedorven tarwevelden.
Om 20.15 uur gewerd mij door den directeur van de P.T.T. te ‘s-Hertogenbosch per telefoon het volgende telegram doorgegeven.
(Niet genoteerde redactie)
“Op last de Duitsche overheid moet personalia van demonstanten aan de Sicherheitspolizei worden doorgeven als demonstraties worden óók beschouwd, het dragen van papierclips, lucifers en dergelijken in het knoopsgat. Van welke demonstreerende wielrijders moet het rijwiel in beslag gebomen worden. Indien geen verzet wordt gepleegd, kan de wielrijder vrijgelaten worden. Telegram volgt per post en is afgegeven door den Procureur-Generaal fgd. directeur van Politie te ‘s-Hertogenbosch N.J. v. Leeuwen

Share
Freelance PHP Developer