september 4th, 2011

...now browsing by day

 

4 september 1941

zondag, september 4th, 2011

Bij mooie heldere hemel was hier vrijwel niets te hooren of te zien van vliegtuigen en is alles rustig gebleven. Het mooie weer houdt aan.

De graanoogst en de erwten komen heden ‘binnen’ en in schelven op het land. Op meerdere plaatsen staat de dorschmachine reeds in het veld om de tarwe te dorschen.

Heden is de inspecteur van het onderwijs hier geweest om de inrichting van werkplaatsen en garages tot schoollokalen te bezichtigen. Met mij was hij van oordeel, dat meerdere uitgangen moeten worden aangebracht om eenige allernoodzakelijkste veiligheid te treffen voor de schoolgaande jeugd.

Om 16.12 uur ontving ik nog het volgende regeerings-telegram: “Ingevolge bepaling van den Commissaris-Generaal voor Bijzondere Diensten is van 1 tot 15 september het aanbrengen van aanplakbiljetten verboden stop. Dit geldt ook voor aanplakbiljetten der winterhulp stop. Uitgezonderd zijn slechts aanplakbiljetten van vrijwilligerslegioen Nederland en Waffen SS stop. Gelieve terstond onderhebbende politie ter zake te instrueeren. De procureur-generaal fgd gewestelijk directeur van politie, N.J.v.Leeuwen.

Share
Freelance PHP Developer