september 5th, 2011

...now browsing by day

 

5 september 1941

maandag, september 5th, 2011

Andermaal bij heldere lucht en mooi weer een rustige nacht. Overdag zijn nu en dan vliegtuigen gehoord doch zeer hoog vliegende. Waarschijnlijk zijn het Engelsche z.g. “vliegende fords” die elders ook overdag bombardeeren.

Heden heeft een leerling van de Chr. Mulo-school, oud 15 jaar, genaamd Meeuwis Punt van den Nieuwendijk op school alhier een 150 tal pamfletten onder zijn medescholieren verspreid die kennelijk van Engelsche afkomst zijn en ongeveer 2 a 3 weken terug bij zijn ouders in het land zijn gevonden. De Duitsche Weermacht hiervan kennis krijgende heeft den jongen gearresteert en alle pamfletten afgenomen, ook die reeds verspreid waren. Ook de ouder zijn gehoord door de gemeentepolitie in bijzijn van Duitsche militairen. Intusschen heeft de moeder van den jongen nog een groot aantal pamfletten verbrand. In den avond is de jongens nadat proces-verbaal is opgemaakt los gelaten. Heden avond hebben Duitsche officieren, in de tuin van de familie Timmermans gefuifd; muziek en drank op het marktplein voor de kerk lagen de stuk gegooide champagne-flesschen.

Share
Freelance PHP Developer