september 25th, 2011

...now browsing by day

 

25 september 1941

zondag, september 25th, 2011

In afwijking van vroeger, blijven de dagen en nachten rustig en worden er bij na geen vliegtuigen gehoord of gezien. Daarmede vervallen de eerder steeds hoorbare bominslagen, afweergeschut en bundels zoeklichten welke dingen wel belangstelling hadden bij vele inwoners.

Nu sinds 1 sept. j.l. de nieuwe verordening no. 152/1941 omtrent de bestuursregeling, in werking is, is het voor de burgemeesters niet moeilijker geworden, hoewel die zaken nog niet geheel geregeld zijn en de nieuwe regeling nog niet in alles toepassing vindt. Met mij zijn er vele burgemeesters die gaarne zouden bedanken voor hun ambt, ware het dat met hun heengaan ook pensioen werd verkregen. Aan de andere zijde zou ik gaarne de geheele herbouw van de vernielde panden mede verzorgen tot alles gereed is.

Share
Freelance PHP Developer