november 6th, 2011

...now browsing by day

 

6 november 1941

zondag, november 6th, 2011

Gisteravond, om ruim 20 uur hoorden wij enkele explosies. De luchtbeschermingsdienst rapporteerde: 20.20 uur, zware ontploffingen in de richting Eindhoven.

De nacht was verder rustig. Heden ontving ik bericht van de Nederlandsche Veehouderij-Centrale te den Haag, dat de wekelijksche veeleveringen -slachtvee- met ingang van dinsdag 11 november wederom in Zevenbergen zullen plaats hebben. Zoo is dus gevolg gegeven aan mijn verzoek en is het kleine markveld niet voor niets van vaste ijzeren stangen voorzien om het vee daaraan vast te zetten; een en ander zeer ten gerieve van de boerenleveranciers van hier en omtrek. Thans staat vast dat de hier gelegerde militairen op 7 of 8 dezer zullen vertrekken, maar ook, dat er direct anderen zullen komen, in tegenstelling met alle andere plaatsen in den verren omtrek waar nergens militairen zijn gelegerd.
Momenteel ziet men hier hetzelfde als in het najaar 1940, n.m. dat militairen met eigen paarden en wagens van de landbouwer, bieten vervoeren van het erf naar de fabriek.

Share
Freelance PHP Developer