november 19th, 2011

...now browsing by day

 

19 november 1941

zaterdag, november 19th, 2011

Heden 3e woensdag in november, als van ouds heden paardenmarkt. Deze dag was ook aangekondigd als taxatief paardenmarkt, waar de paarden vanaf 1 jaar en ouder door daartoe aangewezen personen worden getaxeerd en de verkoopprijs wordt bepaald, waarboven niet mag worden verkocht. Ook deze maximum-prijzen worden door koopers en verkoopers, die tevoren over de prijs van een paard overeenkwamen teniet gedaan door een zekere som, boven de taxatie-prijs, overeen te komen, welke som in weinig geval f 500,- en meer bedraagt. Ook hier dus overschrijding van de vastgestelde prijzen zooals vele roerende en onroerende goederen boven de vastgestelde prijzen in andere handen overgaan. Op deze markt waren slechts 70 dieren aangevoerd. Vele veulens zijn reeds van eigenaar veranderd. Op deze markt werden zelfs prijzen besteed van f 1000,- voor een hengstveulen en voor een merrieveulen f 1200,- en meer.

Er is niets bijzonders te melden omtrent oorlogshandelingen.Nu en dan was heden eenig vliegtuig in de licht te hooren.

Share
Freelance PHP Developer