december 2nd, 2011

...now browsing by day

 

2 december 1941

vrijdag, december 2nd, 2011

In tegenstelling van de verwachtingen, is de verdere nacht van 1 op 2 december rustig geweest. De gisteren aangekomen militairen zijn blijkbaar eerder hier ook geweest en meerderen, onder de burgers, hebben de oude vriendschapsbanden opnieuw aangeknoopt en wel meerdere meiden en andere personen die voordeelen trachten te behalen.

Op de wekelijksche verplichte veeleveringsplaats Markt alhier waren heden niet minder dan 237 runderen aangevoerd. Een getal wat eerder nog niet bereikt is. Hier en daar beginnen boeren reeds voor schuuren opgegeven grasland om te ploegen. Vandaag nu en dan een vliegtuig in de licht; overigens alles rustig. Nu de bieten campagne achter de rug is groiet gestadig het aantal werkloozen, welk getal grooter wordt naar mate de ingetreden vorst sterker wordt. De bouwvakken vallen door de vorst stil.

Heden wordt door mij, op verschillende plaatsen in de gemeente de volgende publicatie aangeplakt.
Provinciaal Voedelcommissaris voor Noord-Brabant
Algemeene Bekendmaking
In opdracht van den Bevelhebber der Duitsche Weermacht in Nederland moeten alle paardenhouders hun paarden, gebooren voor 1 januari 1939, ter monstering voorleiden. Deze monstering zal plaats hebben voor een Duitsche commissie. De monstering in de gemeente Zevenbergen vindt plaats op: vrijdag, maandag, dinsdag den 5 ,8, 9 december 1941 vanaf 9 uur op het terrein gelegen Markt. De paarden moeten worden voorgeleid zonder tuig of dek, doch voorzien van een hoofdstel of halster. Aan de linkerzijde van het halster, moet een kartonnen kaartje worden bevestigd, voorzien van het organisatienummer van den betreffende paardenhouder. Stamboek papieren en dekbewijzen moeten worden medegebracht. Eveneens moet een bewijs kunnen worden getoond van paarden, welke niet aanwezig kunnen zijn (b.v. ziekte-verklaring veearts). Het niet ontvangen van een speciale oproepingskaart ontheft den paardenhouder niet van de verplichting om zijn paarden voor te leiden.
De provinciale voedeslcommissaris voor Noord-Brabant, (niet getekend)

Share
Freelance PHP Developer