december 8th, 2011

...now browsing by day

 

8 december 1941

donderdag, december 8th, 2011

Tot laat in de nacht zijn vliegtuigen gehoord, terwijl het rapport van de L.D. te Zevenb. Hoek vermeldt: op verschillende tijdstippen worden vliegtuigen waargenomen en nu en dan zware en minder zware ontploffingen gehoord, tot in de morgenuren. Heden nacht wordt per radio medegedeeld dat Japan aan America de oorlog heeft verklaard en dat Engeland en ook Nederlandsch Indië met Japan in oorlog zijn. Wij vragen ons af in hoeverre wij hier de gevolgen van zullen ondervinden. Deze aangelegenheden worden druk onder de bevolking besproken.

Heden was het de 2e dag van de verplichte paardenmonstering in deze gemeente. Er waren wederom ca. 5 a 600 paarden aangevoerd. De monstering, die onder regenbuien en veel wind om 9 uur begon, was omtrent 12 uur afgeloopen. Daarmee is een bespreking gehouden met den vertrouwensman der gemeente daartoe door mij was aangewezen, de heer J.F. v.d. Noort, wethouder alhier, waarbij tegenwoordig waren, de eigenaren der paarden die door de Duitschers zijn gevorderd. Zoo zijn slechts weinig paarden gevorderd resp. vrijwillig z.g. verkocht.

Men beweerde althans dat bij vrijwillige verkoop van de paarden die aangewezen waren om gevorderd te worden een hoogere prijs werd gegeven. Zoo werden paarden gevorderd, resp. vrijwillig verkocht van:
wed. C. v. Beek voor f 1550,-
J. v.d. Bosch voor f 1400,-
Adr. v. Gils, voor f 1600,-
G. Gommers, voor f 1500,-
A. Korteweg (Annahoeve), voor f 1450,-
Gebr. v. Laarhoven voor f 1500,-
C. Maris voor f 1550,-
F. v. Gils, voor ?
wed. Adr. v.d. Noort, voor ?
wed. Adr. Kavelaars, voor ?
Grooteboer, voor ?
De lijsten-huiscollecten voor Winterhulp, die j.l. vrijdag en zaterdag in deze gemeente gehouden zijn hebben slechts f 44,82 opgebracht; een opbrengst die belangrijk lager is dan vorig jaar.

Share
Freelance PHP Developer