december 9th, 2011

...now browsing by day

 

9 december 1941

vrijdag, december 9th, 2011

Ook gisteravond en heden nacht zijn enkele vliegtuigen boven deze gemeente gehoord. Van tijd tot tijd zijn ook ontploffing gehoord in de richting Woensdrecht; mogelijk van bombardement(en) aan de Belgische kust.

De aanvoer van slachtvee, was heden wederom zeer groot. Voor de verplichte levering zijn er dieren onder die zeer mager zijn en waarvan men zou zeggen dat er geen vleesch aanzit. Overigens is in de gemeente alles rustig. De aannemers Wortel en Buizing te Tilburg zijn heden begonnen met hun werken te Zevenb. Hoek n.m. de uitzetting enz. der gebouwen voor rekening van het Kerkbestuur, zijnde een huis voor ouden van dagen voor verehuur van kamers, een naaischool en het woonhuis voor de koster, alles in het teeken van wederopbouw.

Gisteren is het eerste schip met rioolbuizen alhier aangekomen en gelost voor de werken aan en achter de Lage-Wipstraat als op 3 oct. j.l. aanbesteed, maar waarvoor nog steeds geen goedkeuring is ontvangen van de secretarissen-generaal van Binnenlandsche Zaken, van Financien en van den commissaris dezer provincie. Aangezien mij bekend is dat een beslissing op zulk een verzoek gewoonlijk weken, soms maanden duurt en de materiaalverzorging van dit werk geen uitstel gedoogt, heb ik gelast dit werk dan maar zonder goedkeuring te beginnen daar de uitvoering urgent en noodzakelijk is, ik neem onder deze omstandigheden en in deze tijd, deze verantwoording op mij; het werk gaat door.

Share
Freelance PHP Developer