december 10th, 2011

...now browsing by day

 

10 december 1941

zaterdag, december 10th, 2011

Bij voortdurend regenachtig werer was het bijzonder kalm in de lucht. Ook heden was de aanvoer van slachtvee, voor de verplichte levering, zeer groot, te schatten op ca. 200 stuks. Met bezorgdheid voor de verdere toekomst worden deze leveringen aangezien, daar zulke leveringen de veestapel wel zeer bijzonder dunnen. Het aangevoerde vee wordt daags na de levering per trein naar elders vervoerd om geslacht te worden.

Share
Freelance PHP Developer