januari 2nd, 2012

...now browsing by day

 

2 januari 1942

maandag, januari 2nd, 2012

De laatste avonden en nachten, alsmede de overdag, is het zeer rustig in de lucht en worden hoegenaamd geen vliegtuigen gehoord of gezien.

Heden morgen werd ik bij den Ortskommandant gevraagd. Hij legde mij een in het Duitsch gesteld rapport voor houdende dat gisteren de 12 jarige dochter van de weduwe v. M. wonende Fabrikestraat alhier, tegen een militair de uitdrukking had gebezigd van een ‘mispunt’ en daarna was weggeloopen. Dit woord werd als een grove beleediging opgenomen en waaraan dezelfde betekenis werd gegeven als de in Duitschland gangbare scheldnaam van ‘dumme hund’. Mij werd gevraagd of deze scheldnamen te vergelijken zijn, waarop ik zeide dat het woord ‘mispunt’ hier niet als ernstige scheldnaam doorgaat en dit woord bij velen ondoordacht op de lippen ligt. Men zeide mij, dat in Duitschland zulke scheldnamen gebruiken zwaar gestraft worden met maanden gevangenis straf of groote geldboeten voor den vader, indien deze wordt gebruikt tegen militairen door de kinderen. Mij werd gevraagd den vader en de dochter op de Ortskommandatur te doen verschijnen. Aangezien het hier een dochter van een weduwe betrof is dze met haar dochter verschenen en zijn zij, na verhoor, op vrije voeten gesteld. Wel werd mij gevraagd, om de hoofden van scholen te waarschuwen opdat de kinderen zou worden medegedeeld dat bij voorkomen de ouders zullen worden gestraft, indien de kinderen scheldnamen zouden gebruiken tegen de militairen.

Share
Freelance PHP Developer