januari 7th, 2012

...now browsing by day

 

7 januari 1942

zaterdag, januari 7th, 2012

Bij zacht vriezend weer en nu en dan wat sneeuwval, blijft het rustig in de lucht en wordt slechts overdag nu en dan een vliegtuig gehoord.

De lijst-collecte voor Winterhulp heeft op 2 en 3 jan. j.l. in deze gemeente selchts opgebracht f 41,43 hetgeen zéér weinig genoemd moet worden. Het wordt er met de bijdragen niet beter op en de sympathie voor deze hulp is bijna bij geen enkel burger te vinden.

Meer en meer ontstaat er tusschen de inwoners dezer gemeente een z.g. ruilhandel in bonnen, en goederen. Vele winkeliers die nog waardevolle en vooroologsche goederen -de een manufacturen, de andere koloniale waren, een derde sigaren, tabak en sigaretten- terug hebben gehouden drijven daarmede een kleine handel d.w.z. ruilen die tegen andere waren als tarwe bij de boeren, eieren, spek enz. enz. Ook bonnen voor boter worden geruild tegen andere bonnen b.v. tegen kolen -petroleum – suikerbonnen enz. Zoo tracht de een den ander te helpen aan onmisbare artikelen die de een wel en de ander niet of niet genoeg heeft. Het verboden vervoer van vele artikelen als tarwe of meel, geschiedt in de donkere avond -of morgenuren, hetgeen des te gemakkelijker is uitgeschakeld. Men redeneert in het algemeen zóó het is beter dat wij het hier nemen dan dat het naar het buitenland weggaat. Slechts zeer zelden worden door de politie of crisis-controle-ambtenaren goederen aangeslagen tijdens het vervoer, terwijl, tot heden algemeene huizoekingen nog niet plaats vonden. Zouden die veel plaats vinden dan is aan te nemen dat er hier en daar heel wat verboden opslag zou gevonden worden, tot zelfs achtergehouden koper.

Share
Freelance PHP Developer