januari 12th, 2012

...now browsing by day

 

12 januari 1942

donderdag, januari 12th, 2012

In de late avonduren van 11 op 12 dezer was er meer actie in de lucht, hoewel van bommenafwerp niets gehoord hebben. Op heden om 8.30 uur waren er in het Noordn richting Rotterdam nog zoeklichten in de lucht werkzaam.

Heden avond werd onder mijne leiding een vergadering gehouden met de bestuursleden van de Nederlandsche Vereeniging van Luchtbescherming, welke vereeniging thans te Zevenbergen door haar afdeeling wat nieuw leven heeft gekregen en de hoofden van takken van Dienst van de Luchtbescherming. Een en ander om te komen voor zelfbescherming z.g. blokorganisatie Zevenbergen-Kom en omgeving is daartoe in gedeeld in 10 blokken terwijl voor ieder blok een blokhoofd een plaatsvervangend blokhoofd en een derde persoon is aangewezen die door mij zullen worden aangewezen ingevolge artikel 12 der Luchtbeschermingswet en daardoor verplicht worden te oefenen, instructievergaderingen bij te wonen enz. De verdere propaganda voor blokorganisatie zal geschieden door de plaatselijke vereeniging v. Luchtbescherming.

Reeds eerder had ik mijn zoon verzocht foto’s te nemen van de muren van gebouwen die de laatste maanden door de N.S.B. alhier ingenomen zijn voor het aanplakken van allerlei propaganda voor Duitschland en de N.S.B. zoals gebruikt is het oude raadhuis op de Markt, aan de zijden van de Markt en de Molenstraat, het schoolgebouw aan de Markt langs de Stationstraat en het politiebureau. Heden was hij daarmede bezig toen zulks gezien is door officieren van de Duitsche weermacht die hier per auto passeerden toen hij de muren der school fotografeerde waarna zij het foto-toestel in beslag namen en op de Ortskommandatur alhier deponeerden. Nadien ben ik daarheen geweest om het toestel terug te vragen. Men deelde mij mede dat geen onderkomens van de militairen mogen gefotografeerd worden. Op mijn woord, dat het hierom niet te doen was waarna ik het fototoestel heb terug ontvangen. Zoo de foto’s gelukt zijn voeg ik hiervan enkele bij deze mijne aantekeningen. Thans zijn er voorschriften, als eerdere aangeteekend, naar ik wel meen, omtrent het aanplakken op daarvoor speciaal te plaatsen aanplakborden in de gemeente zijnde een bord per 1000 inwoners.

Share
Freelance PHP Developer