januari 19th, 2012

...now browsing by day

 

19 januari 1942

donderdag, januari 19th, 2012

Alles blijft rustig. De voortgaande vorst -heden omtrent de middaguren vriest het nog 10 graden- belet alle werkzaamheden in de bouwvakken en in de landbouw.

Met de rookartikelen gaat het voor de rookers meer en meer moeilijker worden. In tabakswinkels worden reeds pakjes chag/sigarettentabak -van 50 gram, in tween gesneden om zoveel mogelijk liefhebbers te helpen. Mijn sigaren leverancier deelde mij mede dat hem reeds f 30,- geboden is voor 100 sigaren, die in normale tijden slechts 5,- per 100 kosten. De nieuwere sigaren met voelblad van papier, zijn bijna niet te rooken.

Heden werd hier hengstenkeuring gehouden. Naar ik vernam worden er reeds prijzen van f 20.000,- (twintig duizend gulden) en meer geboden voor goede hengsten.

In alle katholieke kerken worden collecteren gehouden sinds geruimen tijd ten behoeve der nooden der bisschoppen in Nederland. Deze collecten brengen veel op naar wij vernemen. Van die gelden worden personen -meest arbeiders- ondersteund die trouw zijn gebleven aan het bevel der bisschoppen en niet zijn aangesloten in de speciaal voor hen in het leven geroepen eenheidsorganisatie n.m. in het N.V.V. of Nederlandsch Vakverbond waaraan een N.S.B.r als gevolmachtigde is benoemd door den Rijkscommissaris

Share
Freelance PHP Developer