22 augustus 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 22 augustus, 2011

Bij voortdurend slecht weer is het heden nacht zeer kalm geweest.

Alle werkzaamheden gaan gewoon door in de bouwerij ter plaatse.

Heden hield de Raad dezer gemeente vergadering en wel voor het laatst in de gewone samenstelling. Met ingang van 1 sept. a.s. zullen de ingrijpende veranderingen t.a.z. van de bevoegdheden van den burgemeester enz. in werking treden. Voorlopig heb ik van de raadsleden afscheid genomen hen eens ‘tot wederzien’ toegeroepen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->