22 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 22 juli, 2011

Ook heden nacht zijn wij in onze rust niet gestoord.

Het op 20 dezer door het telegraafkantoor te ‘s-Bosch aan mij per telefoon overgebrachte regeerings-telegram uit s-Bosch no. 901 luidt als volgt:

Tegen personen die plakaten, transparanten en andere propagandamiddelen die onder Duitsche bescherming staan verwijderen, beschadigen of onleesbaar maken moet oogenblikkelijk aan Sicherheitspolitzei en mij telefonisch berichten stop. Van ieder beschadiging wordt onverwijld trelefonisch en daarna schriftelijk bericht bij Sichterheitspolizei en mij ingewacht. De procureur-Generaal fgd Directeur van Politie, M.J. v. Leeuwen

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->