23 augustus 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 23 augustus, 2011

Nog steeds alles rustig in de lucht.

Doch ook in den landbouw is het rustig aangezien het slechte weer door gaat. En toch waren heden morgen toen alle graan nog nat was, enkele boeren werkzaam om tarwe en erwten binnen te halen. Ook overdag, terwijl het regent wordt tarwe en erwten geladen bevreesd als men is dat er niets binnen zal komen.

Eind dezer week heb ik met het hoofd der school, den heer J.v. Schendel, bij den Ortskommandant getracht enkele lokalen van de scholen vrij van militairen te krijgen opdat met ingang van 1 sept. het onderwijs in de scholen zou kunnen beginnen. Hij gaf ons de raad naar andere gebouwen uit te zien om daar tijdelijk onderwijs in te geven. Hij was bereid de soldaten te doen helpen met het overbrengen van de schoolmeubelen. Door meerdere inwoners is thans een adres gericht aan de Bezirkzverwaltung te Breda, om de schoolokalen wederom vrij te krijgen voor het onderwijs. Dit adres is door mij aangevuld met een onderschrift van dezelfde strekking. Aangezien niet gewacht kan worden op een gunstige beslissing en die ook niet te verwachten is, is door het hoofd der jongensschool uitgezien naar andere lokalen. Zoo zullen klassen ondergebracht kunnen worden: één in de 3e klas wachtkamer op het station, twee in de oude garage van Tichgelaar thans tijdelijk wagenmakerij van M. Roovers, wiens nieuwe werkplaats gereed komt; drie in de kapokfabriek van de firma H. Hartman in de Doelstraat.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->