26 december 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 26 december, 2010

Om 14 uur heden middag andermaal de beide luchtbeschermingsdiensten informeerende, vernam ik dat ook gisteravond en vannacht als ook tot heden op 26 dezer, geen enkel vliegtuig is gehoord of gezien. Zou dan toch zonder daaromtrent officieel overeengekomen te zijn, gedurende de kerstdagen een wapenstilstand, voor wat de oorlog met vliegtuigen betreft, tot stand gekomen zijn.

Indien wij op straat geen Duitsche militairen zouden zien, zouden wij kunnen meenen dat er geen oorlog was, daar ook geen transporten van militairen de rust verstoren.

 

Geef een reactie

se content id-->