26 juli 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 26 juli, 2010

In de morgen uren omtrent 3.30 uur kwamen meerdere vliegtuigen zéér laag over Zevenbergen zoodat vele of mogelijk wel de meeste inwoners uit hun slaap zijn opgerikt, bang als men algemeen is voor bombardement. Heden namiddag heb ik met de gemeente-opzichter de door hem voorlopig ingedeelde nieuwe bebouwing in het veroweste deel van Zevenbergen nagegaan. Hierbij is rekening gehouden met de verlangens enz. van de eigenaren van de verwoeste perceelen op basis van deze eerste indeeling, die ik, na enkele kleine wijzigingen en aanvullingen, het kunnen goedkeuren, gaan de kaarten naar de Streekplandienst te ‘s-Bosch ter nadere uitwerking. Deze dienst is eerder in het bezit gesteld van alle eigenaren der verwoeste perceelen in de gemeente, de kadastrale aanduiding ervan en de daarop rustende hypotheken en erfdienstbaarheden. Deze dienst zal binnen enkele dagen om een ontwerp voor algeheele onteigening doen toekomen.

Share
 

Geef een reactie





Freelance PHP Developer
se content id-->