26 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 26 juli, 2011

Heden morgen om 6.30 uur ontving ik het volgende telegram per telefoon doorgegeven.
De commissaris-generaal der openbare veiligheid verbiedt op grond van par. 1 der verordening no. 20/1941 met onmiddelijk ingaande werking ten eerste; het aanslaan, aanplakken en het op een of andere wijze in het openbaar vertonen van plakkaten en geschirften van de Nederlandsche Unie stop ten tweede het dragen van het insigne van de Nederlandsche unie stop. Verzoeke onderhebbende de politie op te dragen tegen overtreding dezer verboden nauwlettend te waken. Procureur-Generaal fgd. gewestelijk directeur van politie N.J. van Leeuwen

Heden nacht is door een paar leden van de N.S.B. en huisgenooten wonende in deze gemeente tusschen 0 en 4 uur, aangeplakt op borden en gevels van gebouwen en particulieren woningen. Het betrof voornamelijk de door Duitschland overgenomen V-actie in allerlei vorm, als hakenkruizen enz. Ook wel, zooals op de woning der beide domines “Hier heerscht de Engelsche ziekte” of dit rijmptje: “Door Engeland gepaaid. Wordt de waarheid verdraaid. De W die gij vindt, wordt M: Mussert wint.”

De aanplakkende personen hebben van de dienstdoende agent van politie een proces-verbaal gehad wegens het ongeoorloofd op straat vertoeven, hoewel zei zeiden een mondelinge vergunning te hebben van den Ortskommandant. De Duitsche militaire wacht nam genoemde personen tegen opbrengen in bescherming. Ik heb den Ortskommandant er op gewezen dat, ingevolge de instructies en verordening deze menschen, geen Rijksduitschers zijnde, niet op straat mochten zijn zonder een Sondergenhmigung. Daarna heeft deze alsnog een schriftelijke vergunning gegeven. Niettemin gaande proces-verbaal naar de bevoegde instanties. Van de meeste woningen zijn de aangebrachte papieren reeds spoedig afgehaald door de bewoners zelf. Overigens is het alles nog rustig.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->