26 november 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 26 november, 2011

Alles blijft rustig, zoowel des nachts als des daags.

Het lijk van de gedoode militair is overgebracht naar het z.g. doodenhuisje aan het gasthuis in de Doelstraat en zal hier worden begraven op de algemeene begraafplaats, waarvoor ik een plaats moet aanwijzen. Naar ik verneem is deze militair gehuwd en vader van 8 kinderen.

Heden ontving ik van de Ortskommandant alhier de opdracht om in de geheele gemeente na te doen gaan hoeveel militairen, gesplitst in officieren en onder-officieren, manschappen en paarden, er op is gegeven momoment ondergebracht kunnen worden; een opdracht die binnen 2x 24 uur gereed moet zijn, op straffe van ingesloten te worden. Met man en macht is begonnen om zo’n lijst samen te stellen. Ook de inkwartiering in de scholen moest hierbij opgenomen worden.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->