26 oktober 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 26 oktober, 2010

De nacht van normaal d.w.z. Nu en dan enkele vliegtuigen. Heden en gisteren zijn ten gemeentehuize de inkwartieringsgelden uitbetaal;d over 24 dagen van september alsmede enkele vergoedingen voor stalling van paarden enz. te zamen ongeveer een bedrag van f 7000,- (zeven duizend gulden).

De werkzaamheden ter secretarie namen zoodanig toe, dat het werk niet meer tijdig geschieden kan, zoodat er een ambtenaar bij moet komen, waarvoor toestemming is gevraagd aan Ged. Staten der Provincie.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->