27 december 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 27 december, 2011

Andermaal alles betrekkelijk rustig. Men kan het op straat aanzien, dat nog veel menschen op reis zijn. Hoewel het reizen waarlijk geen pleiziertje is wegens gebrek aan materiaal. De bussen loopen meestal op gasgenartoren welke zeer onbetrouwbaar zijn, zoodat de bussen soms 1 a 1 1/2 uur te laat komen of soms helemaal niet kunnen rijden met weinig personenwagens zoodat de menschen opgepakt zitten en staan en zelfs bagagewagens vol reizigers worden gestopt. Algemeen wordt verwacht dat de autobussen, wegens gebrek aan banden, stil zullen moeten vallen.

Aan vrijwel alles komt meer en meer gebrek en wel groote angst gaan wij aanstonds het jaar 1942 in. De winkels zijn veelal enkele dagen per week gesloten wegens gebrek aan voorraad.

Heden avond is het weer ongewoon druk in de lucht. Omstreeks 19.20 uur kwam het afweergeschut in de richting R’dam in actie en op ongeregelde tijden, ongeveer om de 10 minuten hooren wij het afweergeschut blaffen. Soms gelijkt het wel op een spervuur. Wij hooren de Engelsche vliegtuigen hoog over komen. Blijkbaar is het vuur op die vliegtuigen gemunt; moninslag hebben wij echter niet vastgesteld.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->