27 januari 1942

Geplaatst door Bennie Blom op 27 januari, 2012

De barre winterkoude is sinds gisteren namiddag nog toegenomen zóó dat vele inwoners hun haarden niet voldoende konden verwarmen ook al had men nog voldoende brandstof ter beschikking. Het vroor hedennacht 20 graden. Omtrent 21.25 uur gisteravond hebben wij nog zware ontploffingen gehoord zóó dat de ramen winkelden.

Nu de militairen de in beslag genomen gebouwen hebben verlaten kan men de toestand waarin die gebouwen verkeeren opnemen. De pastoor maakte mij attent op door de soldaten in de localen der meisjesschool in de Doelstraat aangebrachte muurschilderingen, die voor ieder weldenkend persoon walgelijk zijn om aan te zien en strijden tegen ieder begrip van eerbaarheid. Zoo is er eene onder, voorstellende een persoon van het vrouwelijk geslacht, voor haar bed staande geheel ontkleed, behalve een kleine directoir aan, en daarachter een soldaat in dreigende houding met de revolver in de hand. Daar boven staat in het Duitsch: ‘zijn laatste bevel’ en daaronder: ‘hierin gaan liggen’. Van deze meerendeels zéér onsmakelijke schilderingen worden foto’s gemaakt om als bewijs stukken te kunnen dienen bij eenig protest van mij uitgaande. Nog zijn heden de gebouwen en localen door de militairen verlaten, niet vrij gegeven, hoewel alle eigenaren of gebruikers daar zoo vurig naar verlangen.

Momenteel zijn 25 werkloozen, onder toezicht in werkverschaffing aan het sneeuwruimen. Heden avond valt er wederom een flinke sneeuwlaag, zoodat morgen wellicht alle burgers wederom hun troittoir kunnen gaan zuiveren van sneeuw.

 

Comments are closed.

se content id-->